De Bips van de Slurk

Een kinderboek waar je wauw tegen zegt

PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Bij De Slurk zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk het is om uw persoonsgegevens goed te beschermen. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Marketingdoeleinden

Er zijn twee manieren waarop De Slurk aan uw persoonsgegevens kan komen:
1. Doordat u een product via onze website (www.deslurk.nl of www.theslurk.com). heeft gekocht.
2. Doordat u één van de twee invulformulieren op onze website hebt ingevuld.
In beide gevallen kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Als dat zo is, houden we u op de hoogte van nieuwe producten en acties.
U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Dat kan door een mail te sturen naar info@deslurk.nl.

Beveiliging

De Slurk implementeert naar redelijkheid fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo is de database met persoonsgegevens slechts door één persoon te benaderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen:
1. bij de Slurk (via info@deslurk.nl)
2. of bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie (de namen en contactpersonen van de Gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Unie zijn te vinden op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Wijzigingen

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De ‘ingangsdatum’ bovenaan deze pagina geeft aan wanneer we de laatste wijzigingen hebben doorgevoerd. Het aangepaste Privacybeleid gaat na die datum in.